ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές για ιδιωτικά έργα, ανακαινίσεις οικιών και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.

Τα έργα που έχουμε εκτελέσει σαν μελετητές και ταυτόχρονα κατασκευαστές, εγγυόνται την καλλίτερη ποιότητα με τα σωστά συνεργεία χωρίς μελλοντικά προβλήματα.

Το ειδικό τεχνικό κατάστημα KSHOP ιδιοκτησίας μας, και οι εταρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε μας παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης των κατάλληλων σύγχρονων υλικών της αγοράς στις καλλίτερες τιμές.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΝΑΝΗΣ     Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Τηλ: 6937248678

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΟΥΝΑΝΗΣ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Τηλ: 6943933229

X