Τεχνικό γραφείο

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές για ιδιωτικά έργα, οικοδομές, ανακαινίσεις οικιών και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.

Τα έργα που έχουμε εκτελέσει σαν μελετητές και ταυτόχρονα κατασκευαστές, εγγυώνται την καλλίτερη ποιότητα με τα σωστά συνεργεία χωρίς μελλοντικά προβλήματα.

Το ειδικό τεχνικό κατάστημα KSHOP ιδιοκτησίας μας, και οι εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε μας παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης των κατάλληλων σύγχρονων υλικών της αγοράς στις καλύτερες τιμές.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΩΛΗΣΗ

X